Informacje

Kontakt

Pracownia artystyczna LiAnna

Rynek Wieluński 11

42-217 Częstochowa

NIP:
5731140037
REGON:
241810703
E-mail:
Telefon:
602 506 419

O sprzedającym

Ukończyłam Jubilerstwo, później Architekturę. Na chwilę zapomniałam o tworzeniu biżuterii, ale parę lat temu wróciłam do tego co sprawia mi dużo radości i stało się
dla mnie wielką pasją.
Zapraszam Państwa do galerii unikatowej, autorskiej biżuterii artystycznej, wykonanej w fascynującej technice haftu sutasz.

Płatność/dostawa

W zamówieniu Klient dokonuje tylko wyboru towaru. Sposób płatności oraz sposób dostawy są uzgadniane w korespondencji e-mailowej.
Dane potrzebne do wpłaty ( po ustaleniu rodzaju) oraz regulamin sklepu dostaną Państwo w mailu potwierdzającym zamówienie. Dalsze etapy realizacji zamówienia przekazanego przez sklep  www.lianna.otwarte24.pl odbywają się e-mailowo lub telefonicznie.

W razie problemów, pytań proszę o kontakt lianna68@gazeta.pl

Po przyjęciu zamówienia do realizacji przesyłkę wysyłam maksymalnie w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty na koncie. Liczą się dni robocze.
Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Kupujący .
Koszt pakowania i wysyłki Kurierem - przesyłka ubezpieczona,  na terenie Polski uzależniony jest od wartości towaru i jest widoczny przy każdym towarze. Dodatkowo podaję go w e-mailu z danymi do przelewu.

Proszę pamiętać dodać  koszt dostawy do wartości towaru.

Na życzenie istnieje możliwość wysyłki Pocztą Polską -  priorytet przesyłka wartościowa (koszt zależny od wartości zamówienia).
Istnieje możliwość odbioru osobistego, ale  tylko po wcześniejszym e-mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu czasu i miejsca jego odbioru.
Koszt przesyłki za granicę Polski ustalany indywidualnie.

W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu – opłata za przesyłkę jest tylko jedna (podana w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduję się w regulaminie sklepu http://lianna.otwarte24.pl/Informacje#regulamin
Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy :Pracownia artystyczna LiAnna, Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa
Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


Regulamin

REGULAMIN SKLEPU - GALERII INTERNETOWEJ LIANNA ANNA LIPOWSKA
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lianna.otwarte24.pl  prowadzony jest przez Anna Strzelczyk - Lipowska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia artystyczna LiAnna Anna Strzelczyk - Lipowska wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa, NIP:5731140037, REGON: 241810703,  adres poczty elektronicznej: lianna68@gazeta.pl

I. Podstawowe pojęcia
Sprzedawca – Pracownia artystyczna LiAnna, Anna Strzelczyk - Lipowska , Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa, NIP:5731140037, REGON:   241810703
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.lianna.otwarte24.pl
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.lianna.otwarte24.pl oraz e-mailowo na adres lianna68@gazeta.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Aby wyrazić chęć zakupu towaru w poprzez serwis, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu   www.lianna.otwarte24.pl  formularza zamówienia.
Potwierdzenie otrzymania przez Sklep formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta automatycznego e-maila z adresu www.lianna.otwarte24.pl, jednak ponieważ wystawione przedmioty występują w pojedynczych sztukach, bądź w opcji " na zamówienie", aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji konieczne jest otrzymanie informacji o dostępności towaru i potwierdzenie możliwości realizacji tego zamówienia przez sprzedającego, określenie terminu wykonania pracy na zamówienie. Wszelkie ustalenia odbywają się drogą e-mailowa z adresu  lianna68@gazeta.pl.
3. W zamówieniu  Klient dokonuje tylko wyboru towaru. Sposób płatności oraz sposób dostawy są uzgadniane w korespondencji e-mailowej pomiędzy Klientem, a Sklepem.
4.Ceny produktów w przesłanym zamówieniu nie zawierają kosztów przesyłki. Orientacyjny koszt wysyłki umieszczony jest na stronie produktu, jednak dokładne koszty i rodzaj wysyłki każdorazowo uzgadniane są droga e-mailową (adres: lianna68@gazeta.pl). Dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów zamówienia i akceptacji ich przez obie strony rozpoczyna się proces realizacji zamówienia.
5.Wszystkie ceny produktów podawane w Galerii internetowej www.lianna.otwarte24.pl  są cenami brutto (zawierają podatek VAT); są wyrażone w złotych polskich.
6.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiam faktury VAT.
7.Przy jakichkolwiek zmianach wprowadzanych w projekt lub zmianach użytych materiałów, w przypadku zamówień indywidualnych, cena pierwotna znajdująca się w Sklepie  www.lianna.otwarte24.pl może ulec zmianie.
Zmiany oraz koszty ustalane są droga e-mailową (adres: lianna68@gazeta.pl). Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a) Telefon – 602 506 419
b) E-mail – lianna68@gazeta.pl
c) Adres korespondencyjny – Pracownia artystyczna LiAnna, Anna Strzelczyk - Lipowska , Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1.Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej  lub na życzenie klienta za pośrednictwem poczty polskiej w czasie uzgodnionym drogą e-mailową z adresu  lianna68@gazeta.pl . Istnieje możliwość odbioru osobistego, ale  tylko po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu czasu i miejsca jego odbioru.
2.Czas realizacji zamówienia, ustalany jest z Klientem drogą e-mailową z adresu  lianna68@gazeta.pl.
3.W przypadku braku wpłaty w ciągu 10 dni od momentu ustalenia szczegółów zamówienia i przyjęcia go do realizacji lub w przypadku braku kontaktu z kupującym po wyrażeniu chęci zakupu, zamówienie zostaje  anulowane, a produkt ponownie wystawiony do sprzedaży. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja
1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3.Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6.W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
7.Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
15.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16.Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 8 pkt c niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Pracownia artystyczna LiAnna, Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa lub lub pocztą elektroniczną na e-mail : lianna68@gazeta.pl Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Pracownia artystyczna LiAnna
Rynek Wieluński 11
42-217 Częstochowa
NIP:    5731140037
lianna68@gazeta.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................................ ........................................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

4.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy :Pracownia artystyczna LiAnna, Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa
6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3.Dane osobowe nie są archiwizowane, znajdują się w bazie tylko w czasie realizacji zamówienia,  dlatego kupujący przy każym nowym zamówieniu musi wpisać je ponownie.
4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe
 
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Pracownia artystyczna LiAnna, Anna Strzelczyk - Lipowska , Rynek Wieluński 11, 42-217 Częstochowa. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie http://lianna.otwarte24.pl/Informacje#regulamin
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Inne